Základní škola Borovany - Škola pro život

Přijímací řízení na střední školy ve školním roce 2022/2023

09.01.2023 09:14

Do 30. 11. 2022 odevzdání přihlášek na vybrané umělecké školy s talentovou zkouškou.

 • Nejpozději do 19. 2. 2023 předají vycházející žáci vyplněné přihlášky na SŠ ke kontrole výchovné poradkyni (VP).
 • Do 1. 3. 2023 zákonní zástupci žáků odevzdají přihlášky do zvolených škol (osobně nebo poštou).

Časové rozvržení zkoušek: JPZ_schema_2023.pdf (299538)


Termíny jednotných zkoušek (pro obory s maturitní zkouškou):

 • 1. termín – 13. 4. 2023
 • 2. termín – 14. 4. 2023

Termíny jednotných zkoušek pro víceletá gymnázia:

 • 1. termín – 17. 4. 2023
 • 2. termín – 18. 4. 2023

Náhradní termíny:

 • 1. termín – 10. 5. 2023
 • 2. termín – 11. 5. 2023    

Termíny talentové zkoušky - obory umění a užité umění:

 • od 2. 1. do 15. 1. 2023

Termíny talentové zkoušky - obory vzdělávání na konzervatoři:

 • od 15. 1. do 31. 1. 2023

Termíny talentové zkoušky - obor vzdělávání na gymnáziu se sportovní přípravou:

 • od 2. 1. do 15. 2. 2023

Ředitel příslušné SŠ stanoví v tomto období 2 termíny přijímacích talentových zkoušek.

Do deseti pracovních dnů po zveřejnění výsledků přijímacího řízení žák odevzdá zápisový lístek na ředitelství vybrané školy, na kterou byl v rámci přijímacího řízení přijat.

Souhrnné informace:

MŠMT_přijímací_řízení_ pro_2023-2024_celková.pdf (359607)

MŠMT_přijímací_řízení_ pro_2023-2024.pdf (94448)

 

 

 

 

 

 

© Double L-art

Základní škola Borovany