Základní škola Borovany - Škola pro život

Pravda o holocaustu

06.01.2011 16:48

          Holocaust je označení pro řízenou a plánovanou perzekuci a genocidu evropských Židů prováděnou nacistickým Německem v letech 1933 – 1945. Za oběť této zrůdné vyvražďovací mašinérie padlo téměř šest milionů Židů z celé  Evropy. V nacistické terminologii se vražedný proces nazýval „konečné řešení židovské otázky.“ Zrůdnost nacismu je nutno neustále připomínat, aby se tyto zločiny neopakovaly.

          Využili jsme nabídky české pobočky Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém (ICEJ) a uspořádali v 9. ročnících dvě dvouhodinové přednášky o holocaustu. Projekt Centra a vzdělávání získal podporu Evropského sociálního fondu prostřednictvím MŠMT v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

          Lektorka ICEJ Alice Michalcová seznámila žáky s podobou rasové diskriminace, židovskými dějinami, kulturou a tradicemi. Prezentace zahrnovala interaktivní prvky, byly využity dobové dokumenty, citace z  knih související s tématem i znalosti z  příběhů pamětníků.

          Přednáška se stala prvním krokem k systematické pomoci při řešení problematiky rasismu a předsudků namířených proti Izraeli a Židům.

 

                                                          Jan Sluka

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany