Základní škola Borovany - Škola pro život

Postavíme a zařídíme krásný dům - výtvarná soutěž

13.11.2009 09:57

Po celý školní rok nás, na prvním stupni, bude provázet projekt „Postavíme a zařídíme krásný dům“, který se prolíná všemi předměty. Cílem projektu je poznání řemesel, jejich vývoje a utváření správného vztahu dětí k práci.

V měsíci listopadu začíná výtvarná soutěž „Namaluj si dům“. V prosinci 2009 budou na internetových stránkách školy zveřejněny nejlepší práce z každé třídy. Do hodnocení se mohou zapojit nejen rodiče žáků, ale i široká veřejnost. Tyto výtvarné práce budou také vystaveny v lednu během třídních schůzek ve vestibulu školy. Rodiče budou moci ovlivnit pořadí svým hlasem i zde.

            Během školního roku navštívíme řemeslné dílny, pozveme mezi nás řemeslníky a sami si zkusíme práci s různými materiály. Na závěr projektu postavíme maketu domu z krabiček a drobných předmětů.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany