Základní škola Borovany - Škola pro život

Policie ve škole

15.04.2011 11:38

     V rámci projektu na 1. stupni ZŠ „Cestujeme se skřítkem Dopraváčkem“ nás navštívila Městská policie Třeboň  s výchovně vzdělávacím programem.

     Děti se učí od raného dětství bezpečně přecházet a užívat komunikace při cestě do školy, správnému chování v prostředcích hromadné dopravy a zodpovědné jízdě na kole. Tyto informace získávají nejen od svých rodičů a prarodičů, ale i od nás učitelů. Přesvědčili jsme se, že naši školáci jsou pozorní a šikovní a velmi dobře se zapojili do rozhovoru s přítomnými policisty.

      Policisté se zaměřili hlavně na problémy, které se týkají bezpečí malých dětí při samostatném pohybu ve městě, obci, na hřištích a v přírodě a to nejen v dopravních situacích, ale i při setkání s neznámými osobami. Upozornili je na možná nebezpečí a poradili jak se mají správně v kritických situacích zachovat.

      Dalšími tématy, o kterých policisté s dětmi hovořili, jsou  vztahy mezi žáky různých věkových skupin, kde někdy může dojít  k vzájemnému ubližování. Jiným aktuálním tématem současnosti je ohrožení dětí po internetu. Děti se dozvěděly  jak postupovat  a samy se rozhovořily o vlastních poznatcích.

                                                                                        Třídní učitelky 1. a 2. tříd

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany