Základní škola Borovany - Škola pro život

Pohádková soutěž

18.03.2014 14:12

     Významnou úlohu ve vývoji řeči, rozvoji slovní zásoby, myšlení i fantazie dětí hrají pohádky. Dětství a pohádka k sobě vždy patřily. Pohádka se stala synonymem pro radost, pohodu i štěstí. Děti milují pohádkový svět a velice ochotně a spontánně se s ním ztotožňují.

     Dokázali to i naši páťáci v hodinách literatury a výtvarné výchovy. S chutí kreslili ilustrace ke svým oblíbeným pohádkám. Vystavili je na nástěnku, opatřili čísly a soutěž byla na světě. Pak už stačilo počkat, až se objeví první zájemci, přečtou si pokyny, vezmou soutěžní archy, vyplní je a odevzdají vybraným žákům 5. A. Hned první den si zpestřilo velkou přestávku poznáváním pohádek čtrnáct spolužáků ze třetích a čtvrtých tříd, pro něž byla soutěž určena. Po uzávěrce napočítala Lucka Koubová, žákyně 5. A, třicet osm odpovědí. Dvacet dva správných se dostalo do slosování. Tři vylosovaní, Václav Malík ze 4. B, Hana Cábová ze 3. B a Klára Tampírová ze 3. A, si odnesli pohádkové pexeso a něco sladkého na zub.

 

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Pohadkova_soutez

 

KS

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany