Základní škola Borovany - Škola pro život

Plánované přerušení dodávky elektřiny dne 14.5.2019 ve škole

09.05.2019 14:32

Z důvodu plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy nebo v jeho ochranném pásmu (rekonstrukce, oprava, údržbové a revizní práce) bude v souladu s § 25 odst. 3 písm. c) 5., zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), dočasně přerušena dodávka elektřiny společností E.ON na adrese Základní školy Borovany dne 14.5.2019 od 9.00 do 14.00 hodin.

Z tohoto důvodu nebude funkční telefonické a internetové spojení se školou, bude omezena nabídka jídel školního stravování.

Výuka a ostatní běžná činnost školy bude zabezpečena.

Děkujeme za pochopení.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany