Základní škola Borovany - Škola pro život

Plán akcí pro žáky na září 2021

17.09.2021 09:11

ZÁŘÍ 2021

Kalendář akcí bude průběžně upravován a doplňován dle podmínek provozu školy.
 
 

6. 9. Adaptační kurz - 6.A, 8.00 - 13.00 hodin, 2 lektoři - zajišťuje PPP ČB

 

7. 9. Adaptační kurz - 6.B, 8.00 - 13.00 hodin, 2 lektoři - zajišťuje PPP ČB

 

8. 9. Adaptační kurz - 6.C, 8.00 - 13.00 hodin, 2 lektoři - zajišťuje PPP ČB

 

9. 9. Adaptační kurz - 7.A, 8.00 - 13.00 hodin, 2 lektoři - zajišťuje PPP ČB

 

10. 9. Adaptační kurz - 7.B, 8.00 - 13.00 hodin, 2 lektoři - zajišťuje PPP ČB

Pokračování (2. část) adaptačních kurzů na začátku měsíce října.

 

20. 9. Ukázka dravců - 1. stupeň 8.40 - 9.25 hodin, 2. stupeň 9.40 - 10.25 hodin,

                                40,- Kč, víceúčelové hřiště

 

24.9.  – Dopravní výchova 5.B,C – 7.45 – 11.20 hodin

Výuka probíhá 1. - 4. vyučovací hodinu (2 hodiny teorie + 2 hodiny praktický výcvik). Jízdní kola použijí žáci vlastní, školní kola jsou určena především pro dojíždějící žáky.  Žákům bude umožněno uložit jízdní kolo na dvorek u bylinkové zahrádky 1. stupně pod dohledem vyučující.

 

30. 9. Sběr starého papíru - 7.00 - 7.45 hodin, dvorek u školní jídelny, soutěž jednotlivců a tříd, výtěžek věnován na charitativní účely. Papír je potřeba doma zvážit.

 

 

 

 

 
 
 
 

© Double L-art

Základní škola Borovany