Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení školního roku 2021/2022 a mimořádná opatření - Covid 19

25.08.2021 13:12

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne dne 1. září 2020 od 7.45 hodin v budově základní školy, do které bude umožněn vstup v 7.25 hodin.

Noví žáci s doprovodem, kteří do naší školy nastupují do 2. - 9. ročníku se sejdou 7.15 hodin před kanceláří sekretariátu. Je vhodné, aby tento doprovod použil roušku.

 

Vzhledem k aktuální situaci a s ohledem na zdraví žáků a pracovníků školy je nezbytné, aby žáky 1. ročníku doprovodila maximálně 1 osoba (zákonný zástupce) a použila roušku.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-6.ročník

7.-9. ročník

1.září 2020

9.30 hod.

9.45 hod.

10.00 hod.

2.září 2020

11.20 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 1. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

 

Vyučování dle rozvrhu začíná od 3. září.

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.30 hodin v době mimo vyučování.Více zde: https://www.zsborovany.cz/news/organizace-zahajeni-skolniho-roku-2019-2020/

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne dne 1. září 2020 od 7.45 hodin v budově základní školy, do které bude umožněn vstup v 7.25 hodin.

Noví žáci s doprovodem, kteří do naší školy nastupují do 2. - 9. ročníku se sejdou 7.15 hodin před kanceláří sekretariátu. Je vhodné, aby tento doprovod použil roušku.

 

Vzhledem k aktuální situaci a s ohledem na zdraví žáků a pracovníků školy je nezbytné, aby žáky 1. ročníku doprovodila maximálně 1 osoba (zákonný zástupce) a použila roušku.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-6.ročník

7.-9. ročník

1.září 2020

9.30 hod.

9.45 hod.

10.00 hod.

2.září 2020

11.20 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 1. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

 

Vyučování dle rozvrhu začíná od 3. září.

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.30 hodin v době mimo vyučování.Více zde: https://www.zsborovany.cz/news/organizace-zahajeni-skolniho-roku-2019-2020/

Zahájení školního roku 2021/2022 proběhne dne 1. září 2021 od 7.45 hodin v budově základní školy, do které bude umožněn vstup v 7.25 hodin.

Noví žáci s doprovodem, kteří do naší školy nastupují do 2. - 9. ročníku, se sejdou 7.15 hodin před kanceláří sekretariátu. Je nutné, aby tento doprovod použil respirátor, žák roušku.

 

Vzhledem k aktuální situaci a s ohledem na zdraví žáků a pracovníků školy je nezbytné, aby žáky 1. ročníku doprovodila maximálně 1 osoba (zákonný zástupce) a použila respirátor.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-6.ročník

7.-9. ročník

1.září 2021

9.30 hod.

9.45 hod.

10.00 hod.

2.září 2021

11.20 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 1. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

 

Vyučování dle rozvrhu začíná od 3. září.

Provoz školní družiny (1. - 4. ročník) a školního klubu (jen pro žáky 5. ročníku):

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.30 hodin v době mimo vyučování.

 

Na začátku roku budou žáci poučeni o bezpečnosti ohledně rizika nákazy a škola bude nadále postupovat podle zpřísněných hygienických pravidel.
Zákonní zástupci (včetně prarodičů) nebudou mít při doprovázení žáků do školy a při jejich vyzvedávání až do odvolání přístup do budovy školy. Možný je vstup pouze do zádveří (s respirátorem). Vstup do školy bude zákonným zástupcům povolen pouze v neodkladných či úředních záležitostech - prosíme o použití respirátorů.

Od 1. září 2021 se škola řídí podle těchto ustanovení: Provoz ZŠ Borovany 1_9_2021 Covid-19.pdf (755450)

 

Děkujeme za pochopení.

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany