Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení školního roku 2019/2020

02.08.2019 20:28

Zahájení školního roku 2019/2020 proběhne dne 2. září 2019 od 7.45 hodin v budově základní školy.

 

Seznamy žáků jednotlivých tříd 1. ročníku budou zveřejněny nejpozději dne 26. srpna 2019 v zádveří školy a na webových stránkách.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-6.ročník

7.-9. ročník

2.září 2019

9.30 hod.

9.45 hod.

10.00 hod.

3.září 2019

11.20 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 2. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

 

Vyučování dle rozvrhu začíná od 4. září.

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.30 hodin v době mimo vyučování.

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany