Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení školního roku 2020/2021

28.08.2020 09:28
 

Vážení zákonní zástupci,

MŠMT zveřejnilo „manuál“ k provozu škol v novém školním roce 2020/2021 za stávající koronavirové sitace.

Naše škola se řídí podle své vnitřní směrnice - manuálu (viz níže). Žádáme Vás, abyste si v manuálu prostudovali především informace týkající se postupu při podezření, že je žák nakažen covidem 19, případně projevuje známky nemoci.
V této směrnici jsou také zveřejněny informace ohledně případné distanční výuky, pokud dojde k onemocnění více než 50% žáků ve třídě. Ta již nebude dobrovolná, ale povinná.
Manuál MŠMT doporučuje umístit do jednotlivých oddělení školní družiny žáky z jedné třídy, to však v našich podmínkách není možné. Proto budeme provozovat oddělení dle běžných zvyklostí. Pokud bude ve škole a našem okrese příznivá situace, umožníme provoz "ranní" družiny a školního klubu, kde přichází do styku žáci více tříd. Stejně tak budeme uvažovat o zájmových kroužcích, provozu školního bazénu apod.

Se všemi případnými změnami budete seznámeni na tomto místě, případně prostřednictvím e-mailu/telefonátu. Budeme Vás na začátku roku vyzývat k  aktualizaci těchto kontaktních údajů.

Na začátku roku budou žáci poučeni o bezpečnosti ohledně rizika nákazy a škola bude nadále postupovat podle zpřísněných hygienických pravidel.
Zákonní zástupci (včetně prarodičů) nebudou mít při doprovázení žáků do školy a při jejich vyzvedávání až do odvolání přístup do budovy školy. Možný je vstup pouze do zádveří. Vstup do školy bude zákonným zástupcům povolen pouze v neodkladných či úředních záležitostech - prosíme o použití roušky.

Vnitřní směrnice školy "Covid-19 - 2020/2021 ZDE: Provoz ZŠ Borovany 2020-2021 Covid-19.pdf (730,1 kB)

 

Děkujeme za pochopení.


Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne dne 1. září 2020 od 7.45 hodin v budově základní školy, do které bude umožněn vstup v 7.25 hodin.

Noví žáci s doprovodem, kteří do naší školy nastupují do 2. - 9. ročníku se sejdou 7.15 hodin před kanceláří sekretariátu. Je vhodné, aby tento doprovod použil roušku.

 

Vzhledem k aktuální situaci a s ohledem na zdraví žáků a pracovníků školy je nezbytné, aby žáky 1. ročníku doprovodila maximálně 1 osoba (zákonný zástupce) a použila roušku.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-6.ročník

7.-9. ročník

1.září 2020

9.30 hod.

9.45 hod.

10.00 hod.

2.září 2020

11.20 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 1. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

 

Vyučování dle rozvrhu začíná od 3. září.

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.30 hodin v době mimo vyučování.

 


 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany