Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení školního roku 2018/2019

19.07.2018 13:09

Zahájení školního roku 2018/2019 proběhne dne 3. září 2018 od 7.45 hodin v budově základní školy.

 

Seznamy žáků jednotlivých tříd 1. ročníku budou zveřejněny nejpozději dne 27. srpna 2018 v zádveří školy a na webových stránkách.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-6.ročník

7.-9. ročník

3.září 2018

9.30 hod.

9.45 hod.

10.00 hod.

4.září 2018

11.20 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 3. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

 

Vyučování dle rozvrhu začíná od 5. září.

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.30 hodin v době mimo vyučování.

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany