Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení školního roku 2017/2018

07.08.2017 11:40

Zahájení školního roku 2017/2018 proběhne dne 4. září 2017 od 7.45 hodin v budově základní školy.

 

Seznamy žáků jednotlivých tříd 1. ročníku budou zveřejněny nejpozději dne 28. srpna 2017 v zádveří školy a na webových stránkách.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-6.ročník

7.-9. ročník

4.září 2017

9.30 hod.

9.45 hod.

10.00 hod.

5.září 2017

11.20 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 4. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.50 hodin v době mimo vyučování.

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany