Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení školního roku 2016/2017

12.08.2016 09:26

Zahájení školního roku 2016/2017 proběhne dne 1. září 2016 od 7.45 hodin v budově základní školy.

 

Seznamy žáků jednotlivých tříd 1. ročníku budou zveřejněny nejpozději dne 26. srpna 2016 v zádveří školy a na webových stránkách.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-6.ročník

7.-9. ročník

1.září 2016

9.30 hod.

9.45 hod.

10.00 hod.

2.září 2016

11.20 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 1. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.50 hodin v době mimo vyučování.


 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany