Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení školního roku 2015/2016

30.06.2015 14:03

Zahájení školního roku 2015/2016 proběhne dne 1. září 2015 od 7.45 hodin v budově základní školy.

 

Seznamy žáků jednotlivých tříd 1. ročníku budou zveřejněny nejpozději dne 28. srpna 2015 v zádveří školy a na webových stránkách.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-5.ročník

6. ročník

7.-8. ročník

9. ročník

1.září 2015

9.30 hod.

9.45 hod.

9.45.hod.

10.00 hod.

10.00 hod.

2.září 2015

11.20 hod.

12.00 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

 

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 1. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.50 hodin v době mimo vyučování.


 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany