Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace zahájení nového školního roku

09.08.2013 10:29

Zahájení školního roku 2013/2014 proběhne dne 2. září 2013 od 7.45 hodin v budově základní školy.

 

Seznamy žáků jednotlivých tříd 1. a 2. ročníku budou zveřejněny nejpozději dne 30. srpna 2013 v zádveří školy a na webových stránkách.

 

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-5.ročník

6. ročník

7.-8. ročník

9. ročník

2.září 2013

9.30 hod.

9.45 hod.

9.45.hod.

10.00 hod.

10.00 hod.

3.září 2013

11.20 hod.

12.00 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

Výdej oběda pro přihlášené strávníky bude následovat ihned po skončení vyučování již od 2. září (neplatí pro žáky 1. ročníku).

Provoz školní družiny a školního klubu:

V prvních dvou dnech mohou využít školní družinu a klub i nepřihlášení žáci. Provoz je zajištěn od 6.00 hodin do 16.50 hodin v době mimo vyučování.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany