Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace vyučování konce školního roku

21.06.2016 07:06

Dne 30. 6. 2016 bude vyučování zakončeno v 9.30 hodin. Výdej obědů bude zahájen ihned po vyučování. V tento den mohou školní družiny a školní klub využít i nepřihlášení žáci 1. stupně.

Vyučování podle rozvrhu končí v pondělí 27. června, ve dnech 28. a 29. června probíhají třídnické práce a další aktivity, o kterých v případě nutnosti podají informaci třídní učitelé. O časech zakončení vyučování v těchto dnech a na začátku příštího školního roku budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky.

 

Den

1.-3. ročník

4.-5.ročník

6. ročník

7.-8. ročník

9. ročník

28.červen 2016

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

29.červen 2016

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

30.červen 2016

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

1.září 2016

9.30 hod.

9.45 hod.

9.45.hod.

10.00 hod.

10.00 hod.

2.září 2016

11.20 hod.

12.00 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany