Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace vyučování poslední červnový týden

11.06.2014 11:38

Dne 27.6.2014 bude vyučování zakončeno v 9.30 hodin. Výdej obědů bude zahájen ihned po vyučování. V tento den mohou školní družiny a školní klub využít i nepřihlášení žáci 1. stupně.

Vyučování podle rozvrhu končí v úterý 24.června, ve dnech 25. a 26. června probíhají třídnické práce a další aktivity, o kterých v případě nutnosti podají informaci třídní učitelé. O časech zakončení vyučování v těchto dnech a na začátku příštího školního roku budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky.

Konec vyučování:

Den

1.-3. ročník

4.-5.ročník

6. ročník

7.-8. ročník

9. ročník

25.červen 2014

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

26.červen 2014

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

27.červen 2014

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

1.září 2014

9.30 hod.

9.45 hod.

9.45.hod.

10.00 hod.

10.00 hod.

2.září 2014

11.20 hod.

12.00 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

12.15 hod. 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany