Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace vyučování poslední červnový týden

18.06.2013 12:22

Dne 28.6.2013 bude vyučování zakončeno v 9.30 hodin. Výdej obědů bude zahájen ihned po vyučování. V tento den mohou školní družiny využít i nepřihlášení žáci 1. stupně.

Vyučování podle rozvrhu končí v úterý 25.června, ve dnech 26. a 27. června probíhají třídnické práce a další aktivity, o kterých v případě nutnosti podají informaci třídní učitelé. O časech zakončení vyučování v těchto dnech a na začátku příštího školního roku byli zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany