Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace vyučování konce školního roku

04.06.2019 11:34

Dne 28. 6. 2019 bude vyučování zakončeno v 9.30 hodin. Výdej obědů bude zahájen ihned po vyučování. V tento den mohou školní družinu a školní klub využít i nepřihlášení žáci 1. stupně.

Vyučování podle rozvrhu končí v úterý 25. června, ve dnech 26. a 27. června probíhají třídnické práce a další aktivity, o kterých v případě nutnosti podají informaci třídní učitelky. O časech zakončení vyučování v těchto dnech a na začátku příštího školního roku budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky.

 

Den

1.-3. ročník

4.-5.ročník

6. ročník

7.-8. ročník

9. ročník

26. červen

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

27. červen

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

28. červen

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

2. září

9.30 hod.

9.45 hod.

9.45.hod.

10.00 hod.

10.00 hod.

3. září

11.20 hod.

12.00 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany