Základní škola Borovany - Škola pro život

Organizace vyučování konce školního roku

13.06.2018 10:05

Dne 29. 6. 2018 bude vyučování zakončeno v 9.30 hodin. Výdej obědů bude zahájen ihned po vyučování. V tento den mohou školní družiny a školní klub využít i nepřihlášení žáci 1. stupně.

Vyučování podle rozvrhu končí v úterý 26. června, ve dnech 27. a 28. června probíhají třídnické práce a další aktivity, o kterých v případě nutnosti podají informaci třídní učitelé. O časech zakončení vyučování v těchto dnech a na začátku příštího školního roku budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky.

Den

1.-3. ročník

4.-5.ročník

6. ročník

7.-8. ročník

9. ročník

27.červen

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

28. červen

11.20 hod.

11.45 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

29. červen

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

9.30 hod.

3. září

9.30 hod.

9.45 hod.

9.45.hod.

10.00 hod.

10.00 hod.

4. září

11.20 hod.

12.00 hod.

12.00 hod.

12.15 hod.

12.15 hod.

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany