Základní škola Borovany - Škola pro život

Olympiáda v anglickém jazyce má své vítěze

22.01.2019 11:02

Během druhého a třetího týdne nového kalendářního roku probíhalo školní kolo olympiády v anglickém jazyce. Olympiáda byla rozdělena do tří kategorií (pro 7., 8. a 9. ročník). Celkem se do olympiády přihlásilo čtyřicet jedna žáků a žákyň. V kategorii určené pro sedmé třídy se utkalo celkem dvanáct chlapců a dívek. Devátý ročník čítal o dva účastníky méně, tedy deset soutěžících, a osmý ročník překvapil devatenácti přihlášenými, kteří se nebáli porovnat své znalosti a jejich použití v praxi.

V každé kategorii museli účastníci splnit tři části – poslech, porozumění textu a ústní projev. V poslechové a textové části pracovali žáci a žákyně s poslechy a texty náročnější úrovně, než na jaké jsou v běžné angličtině zvyklí. Při ústním projevu získávali body za představení vlastní osoby, konverzaci ve dvojicích a porovnání obrázků. Cílem bylo předvést, že jejich úroveň znalostí jazyka, jak gramatiky, tak slovní zásoby, je vyšší než základy, které mají znát.

            Všechny části školního kola se odehrály během šesti vyučovacích hodin, v nichž někteří žáci splnili, ba leckdy i předčili očekávání zkoušejících, protože předvedli skvělou slovní zásobu skloubenou se znalostmi gramatiky a jejich obratné využití v mluveném projevu, na který se předem nepřipravovali. Tudíž celá olympiáda prověřila jejich schopnost pohotově reagovat v cizím jazyce.

            Zúčastnění bojovali statečně, některým se dařilo více, některým méně. Výherci obdrželi krásné ceny v podobě pomůcek ke studiu anglického jazyka, cizojazyčné knihy, a dokonce i něco na zub. Ti, kterým se letos nevedlo podle jejich představ, si odnesli alespoň diplom za statečnost a účast. Velký dík a gratulace patří všem, nejvíce však následujícím:

 

7. ročník                                                       

1. místo -  Andrea Němcová (7.B)

2. místo – Lucie Boušková (7.A), Jonáš Brůha (7.B)

3. místo – Kateřina Brejžková (7.B)

 

8. ročník

1. místo – Emma Říhová (8.A)

2. místo – Illya Miloserdov (8.B), Natálie Hélová (8.A)

3. místo – Vendula Domínová (8.A)

 

9. ročník

1. místo – František Klíma (9.A)

2. místo – Patrik Slezáček (9.B)

3. místo – Michal Průcha (9.A)

           

           

            Protože do okresního kola olympiády, které se bude konat 14. února 2019 v Domě dětí a mládeže v Českých Budějovicích, lze přihlásit pouze dva zástupce, vyšle naše škola za kategorii 6. a 7. tříd Ondřeje Houšku (z důvodu probíhajícího lyžařského výcviku v termínu olympiády) a za kategorii 8. a 9. tříd Fandu Klímu. Fanda Klíma, žák 9.A, se zúčastní okresního kola již podruhé. Vloni obsadil krásné 9. místo. Oběma reprezentantům budeme držet palce, aby se jim mezi konkurenty z ostatních základních škol českobudějovického okresu dařilo co nejlépe.

            Velice děkuji svým kolegyním Mgr. Hance Blažkové a Mgr. Štěpánce Průkové za pomoc při plánování, organizaci a vyhodnocování celé akce.

                                                                                                          Mgr. Aneta Červenková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany