Základní škola Borovany - Škola pro život

Olympiáda trochu jinak

10.02.2021 10:43

Český jazyk, to nejsou jen vyjmenovaná slova nebo psaní čárek, s čím žáci ve škole bojují.

Každý rok se ti nejstarší pouští do řešení mnohem těžších úkolů při olympiádě. Letošní výuka probíhá sice více „na dálku“, přesto se nám podařilo v prosinci uspořádat školní kolo, kterého se zúčastnilo přes třicet žáků 8. a 9. ročníku. S nelehkými úlohami si nejlépe poradili Tereza Matoušková a Tadeáš Zahradník z 9. A a postoupili do okresního kola. S napětím jsme čekali na výsledky, protože tentokrát se soutěžilo z domova. Tereza  ani Tadeáš nezklamali, ve velké konkurenci žáků víceletých gymnázií obstáli velmi dobře. Blahopřejeme jim a přejeme hodně úspěchů nejen při přijímacích zkouškách, které je zanedlouho čekají, ale i při studiu na zvolené střední škole.

           

                                                                                                          Mgr. Zdena Salcerová

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany