Základní škola Borovany - Škola pro život

Ohlédnutí za dobou baroka a osvícenství

02.12.2011 12:13

Žáci 8. tříd zpracovali v průběhu listopadu systematizaci učiva o baroku a osvícenství do čtvrtletní dějepisné práce. Sedmnáct otázek bylo začleněno do čtyř tematických celků. V prvních dvou okruzích se zabývali barokním uměním a proměnami barokní společnosti. Zhodnotili přínos baroka, shrnuli základní rysy barokní kultury a vysvětlili význam manufaktur. V třetím a čtvrtém celku charakterizovali osvícenství a popsali reformy osvícenské doby.

Nejlepší   zpracování  odevzdali  Josef Kouba, František  Lejsek, Michaela  Adamcová, Adéla

Horká, Alena Hagerová a Lenka Jiskrová z 8.A, Martin Bína, Vít Kolář, Daniel Šíma, Václav Šimánek, Miroslava Kanděrová, Věra Krejčová, Anna Šnokhausová, Radka Vavreinová, Kristýna Vondráková a Barbora Tomášková z 8.B.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany