Základní škola Borovany - Škola pro život

Návštěva žáků 4. ročníků v Českých Budějovicích

07.12.2015 07:43

3. listopadu jeli naši čtvrťáci do Jihočeského muzea, kde shlédli novou expozici „Město České Budějovice v proměnách času", která mapuje dějiny města od 13. až do 20. století. V druhé části programu se vrátili spolu s muzejním pedagogem do doby středověku ve výukovém pořadu nazvaném Středověk ‑ doba, ve které žil Mistr Jan Hus.

18. listopadu cestovali do Českých Budějovic znovu. Tentokrát navštívili Jihočeské divadlo a národní podnik Budějovický Budvar. Po Jihočeském divadle děti provázel pan František Řihout a paní Michala Piskačová. Prohlídka byla interaktivní, žáci pracovali ve skupinách, plnili úkoly. Nejvíce se jim líbila možnost zacvičit si v baletním sále a zažít pocity herce na jevišti.

V Budějovickém Budvaru navštívily děti návštěvnické centrum, varnu a lahvárnu. Největší úspěch měla v návštěvnickém centru simulace cesty k vrtu artézské studně. V lahvárně se nejvíce líbil moderní robot, který skládal přepravky na palety. Děti překvapil veliký hluk strojů.

Mgr. Vlasta Dědová, Mgr. Jana Šimková

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany