Základní škola Borovany - Škola pro život

Návštěva radnice

01.05.2018 10:58

V rámci výuky předmětu Prvouka navštívili žáci 3. ročníku Městský úřad Borovany. Budovou úřadu je prováděl pan starosta Ing. Petr Jenkner. Své zážitky děti popsaly ve slohové práci. Panu starostovi děkujeme za poutavé a poučné vyprávění.

Mgr. Vlasta Dědová, Mgr. Dagmar Jeníková, Mgr. Berta Hošková

 

Dne 23. dubna jsme byli na radnici. Provázel nás tam pan starosta Petr Jenkner. Nejprve nám ukázal, jaká oddělení jsou v přízemí a poté v prvním patře. Prošli jsme pracovnou paní Bartizalové do kanceláře pana starosty, kde nám řekl zajímavosti o městě Borovany. V obřadní síni si s námi povídal o práci na radnici a o našem městě. Pak jsme přešli do zasedací síně, kde nám řekl, jak je naplánováno vylepšení náměstí a „Peklománie“. Celý výlet se mi líbil. Děkujeme.

Bára Fučíková, 3.A

 

Dne 23. 4. jsme byli na radnici. Provázel nás sám pan starosta Borovan Petr Jenkner. Moc se mi to líbilo. Dozvěděla jsem se, že Borovany mají přes 4000 obyvatel. Připomněla jsem si, že ve znaku Borovan je červená růže. Také nám pan starosta pověděl o opravě náměstí. V zasedací místnosti jsme si hráli na zastupitele a hlasovali jsme, zda na náměstí bude stát vodotrysk, nebo kašna. V budoucnu bych se chtěla na radnici ještě jednou podívat.

Marie Šustrová, 3.B

V pondělí 23. 4. jsme šli na prohlídku radnice. Přivítal nás pan starosta Petr Jenkner. Nejdříve nám řekl o historii radnice a potom jsme po krásných schodech prošli kanceláří paní Bartizalové do kanceláře pana starosty. Byla moc hezká. Zaujala mě krásná skříň, starodávné hodiny a oválný stůl. Pak jsme přešli do obřadní skříně, kde na měkkých židlích byl připraven malý dárek – leporelo s fotografiemi Borovan. Pan starosta nám tu dával hádanky týkající se našeho města. Dále jsme navštívili zasedací místnost, ve které měl pan Jenkner připravený počítač. Ukázal nám návrh nového náměstí, a jak bude vypadat „Peklománie“. Hlasovali jsme, zda na náměstí má být kašna či vodotrysk. Odhlasovali jsme si vodotrysk, tak se na to těším. Návštěva radnice se mi moc líbila.

Ivana Kičinková, 3.C

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany