Základní škola Borovany - Škola pro život

Návštěva předškoláků

22.03.2018 09:43

Ve středu 20. března 2018 nás navštívili předškoláci místní mateřské školy spolu se svými učitelkami.

Již od rána se na ně prvňáčci těšili. Chtěli jim ukázat a pochlubit se, co všechno se od září v první třídě v českém jazyce a matematice naučili. Na úvod žáci dětem přednesli básničku o abecedě, potom již přišla na řadu práce se slabikářem. Prvňáčci si zopakovali říkanky na jednotlivá písmenka. Následovalo psaní a počítání. V matematice si děti rády hrají s početními kartami. S nimi si procvičují pojmy: větší, menší, rovná se, před a za. Na konec ukázkové hodiny si prvňáčci procvičili počítání z interaktivní tabule. Některé děti z mateřské školy se také osmělily a zapojily se do výuky. Na závěr jsme si všichni společně zazpívali a děti z mateřské školy jistě ztratily poslední obavy ze zápisu, který na ně letos čeká.

Foto:

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany