Základní škola Borovany - Škola pro život

Nadšenci pro angličtinu už mají Cambridgeské zkoušky za sebou

18.06.2019 09:02

S koncem školního roku, který se neúprosně blížil, vrcholily i veškeré zájmové kroužky. S kroužkem Přípravy na Cambridgeské zkoušky tomu nebylo jinak. Celých sedm měsíců se žáci šestého a osmého ročníku připravovali ke složení mezinárodní certifikované zkoušky z anglického jazyka. Nad rámec povinných hodin angličtiny docházeli každý týden na kroužek, kde si rozšiřovali slovní zásobu, poznávali nové gramatické jevy, trénovali porozumění na poslechových cvičeních, pracovali s texty a konverzovali mezi sebou či s vyučující.

„Šešťáci“, kterých se do kroužku přihlásilo šestnáct, byli letos nováčky a seznamovali se se systémem zkoušek poprvé. Netrvalo dlouho a v hravě postavených cvičeních se cítili jako doma. Své celoroční úsilí pak zakončili zkouškou na úrovni Starters (začátečníci). Oproti nim pak „osmáci“ patřili mezi angličtináře veterány. Letos totiž skládali nejvyšší úroveň zvanou Flyers (velmi pokročilí). Pro většinu z nich to znamenalo již třetí a poslední zkoušku v kategorii dětských zkoušek. Osmáků se přihlásilo do kroužku také šestnáct. Kategorie Movers (pokročilí), která je určena žákům sedmého ročníku, nebyla v letošním školním roce otevřena pro nedostatek zájemců.

I přesto se přihlásilo více než dost žáků a žákyň, aby se Cambridge Exams mohly konat přímo v naší škole ve spolupráci s Britským centrem Jihočeské univerzity. Zkoušky Starters a Flyers se skládaly ze stejných „disciplín“ – listening (poslech), reading and writing (čtení a psaní) a speaking (konverzace), které se samozřejmě lišily náročností. Veškeré studium a přípravy vyvrcholily 14. května 2019, kdy se zkouška konala již sedmým rokem. Jako již tradičně se k úrovni Flyers připojilo pět žáků ze ZŠ Ledenice pod vedením Mgr. Jany Dastichové. Za Britské centrum se dostavila paní ředitelka PhDr. Ivana Šamalíková, která dohlížela na poslechovou a písemnou část. Konverzace probíhala s rodilým mluvčím, Janem Verboonem. Až na drobné technické potíže spojené s plánovanou odstávkou elektřiny a nervozitou žáků proběhly zkoušky hladce a dle plánu.

Nyní nám nezbývá než čekat, až zaměstnanci Cambridgeské univerzity vyhodnotí práce našich dětí a dle výsledků zašlou odpovídající počet certifikátů, které si, doufám, všichni vyzvedneme v září 2019 v Britském centru v Českých Budějovicích. K slavnostnímu převzetí certifikátů budou přizváni i rodiče a příbuzní. Do té doby je ale před námi celé léto a proto přeji všem zúčastněným, aby si užili krásné a slunečné prázdniny. Děkuji všem rodičům za podporu dětí ve studiu angličtiny i přes stále rostoucí ceny zkoušek a dětem za jejich zájem a zvídavost. Have a great holiday and see you in September!

                                                                                                          Mgr. Aneta Červenková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany