Základní škola Borovany - Škola pro život

Nabídka zájmových kroužků ŠD:

22.08.2022 07:26

V týdnu od 5. do 9. září budou vedoucí kroužků nabízet přihlášky v příslušných třídách.

 

Maňáskové divadlo

- vede: Machtová Milena, Bc. Weisfeitová Věra

- je určen pro děti 1. - 5. ročníků ZŠ - minimální počet 24 dětí

- koná se každé úterý od 15.20 – 16.50 hod.

- divadelní klub

Náplň kroužku:

- část rukodělná, výtvarná

- část hraná

- vlastní prezentace DMD

- spolupráce s kulturním oddělením města

 

Fotbal

- vede: Bican Robert

- je určen pro děti 1. – 3. ročníku ZŠ

- koná se každé úterý a čtvrtek od 17.00 – 18.30 hod.

- fotbalový areál, tělocvična

Náplň kroužku:

- všeobecný rozvoj pohybových schopností

- koordinace pohybu a myšlení (vidění, vnímání prostoru, …)

- rozvoj rychlosti, obratnosti, vytrvalosti

- práce s fotbalovým míčem (vedení, zpracování, …)

- přihrávka, kooperace se spoluhráči

- střelba, modelové situace (1:1, 2:2, 3:3)

- herní cvičení, modelová hra, týmová spolupráce

- pohybové hry (na mrazíka, na babu, rybičky, loupežníci, ...)

 

Pohybové hry ve vodě

- vede: Hejtmánková Jitka

- je určen pro děti II. stupně ZŠ – max. počet 15 dětí

- koná se každou středu od 15.20 – 16.20 hod.

- bazén, využití her a zařízení ŠK, školní hřiště

Náplň kroužku:

- září

 • turnaje ve stolním tenise, piškvorkách nebo kulečníku

- říjen – květen – bazén

 • zdokonalování všech plaveckých stylů (opičí dráha ve vodě, štafetové závody)
 • procvičování skoků do vody („Veselé skoky“ - šipka, roznožka, kufr apod.)
 • rozvoj vytrvalosti, rychlosti, postřehu a pohotovosti ve vodě
 • nácvik záchrany tonoucího
 • poskytnutí první pomoci

- červen

 • míčové a pohybové hry

 

Hýbánky

- vede: Bc. Rieneslová Lucie

- je určen pro děti 1. – 3. ročníku ZŠ

- koná se každý čtvrtek od 15.20 – 16.20 hod.

- červené hřiště, tělocvična

Náplň kroužku:

- je zaměřen na všestrannou pohybovou průpravu a na rozvoj pohybových schopností

 • rozcvičky
 • pohybové hry
 • míčové sporty
 • překážkové dráhy
 • relaxační cvičení

 

Hravé plavání

- vede Bc. Rychlá Lenka

- je určen pro děti 3. ročníku ZŠ – max. počet 15 dětí

- koná se každý čtvrtek od 15.20 – 16.20 hod.

- bazén, červené hřiště v areálu školy, tělocvična, dopravní hřiště

Náplň kroužku:

- září

 • dopravní hřiště
 • hřiště, tělocvična - míčové hry, pohybové hry

- říjen – květen – bazén

 • zaměření se na zdokonalování všech plaveckých stylů
 • potápění, orientace v prostoru pod vodou
 • skoky do vody
 • rozvoj rychlosti a vytrvalosti
 • červen
 • hřiště, tělocvična – aerobic, míčové a pohybové hry

 

© Double L-art

Základní škola Borovany