Základní škola Borovany - Škola pro život

MYSLIVEČEK v základní škole

17.06.2016 15:08

Mysliveček, přírodovědný kroužek zaměřený na ochranu a poznávání naší přírody, má za sebou první rok své činnosti. Kroužek působí v honitbě Mysliveckého sdružení v Ostrolovském Újezdu. S dětmi jsme měli možnost se během celého roku věnovat různým činnostem. V honitbě se staráme o přidělený krmelec. Navštívili jsme dančí oboru v Třebíčku. Na jaře jsme vyrobili a nainstalovali hnízdní budky pro naše ptactvo, na polích jsme rozmístili berličky pro dravce. Na podzim děti sbíraly žaludy a kaštany pro zvěř. V zimě jsme si odlili sádrové stopy zvěře a vyzkoušeli si střelbu ze vzduchovky. Vyháněli jsme zvěř před senosečí. Seznámili jsme se se základy výcviku loveckých psů. V červnu se vybrané děti zúčastnily myslivecké soutěže „Zlatá srnčí trofej“ v Hluboké nad Vltavou, zde nás reprezentovali Aneta Králová, Dominik Janeček a Petr Kalát. Aneta se v kategorii mladších žáků umístila na krásném 5. místě, Dominik na 12., Petr v kategorii starších žáků na 10. místě. Školní rok zakončíme dvoudenním stanováním a posezením u táboráku s rodiči. Kroužek na svůj první rok fungování naváže i v příštím školním roce a bude opět nabídnut dětem na 1. stupni školy.

                                                                                              Mgr. Vilma Skřivánková

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany