Základní škola Borovany - Škola pro život

Mladý záchranář v akci 2019

17.06.2019 09:03

„Mladý záchranář v akci“ je soutěž pořádaná Hasičským záchranným sborem Jihočeského kraje a Krajským ředitelstvím policie Jihočeského kraje, která vhodně doplňuje výuku Ochrana člověka za běžných rizik a mimořádných událostí. V letošním roce se konal již šestý ročník, u kterého „Borovanští Soptíci“, nemohli chybět. Náš tým letos prošel velkou obměnou. Z počátku se do soutěže přihlásil pětičlenný tým deváťáků, kteří si i v posledním ročníku po pěti minulých letech tuto soutěž chtěli užít. Ovšem pro nedostatek času, učení na přijímací zkoušky, museli odstoupit. Proto tým prošel velkou změnou. Do soutěže byl přihlášen na poslední chvíli v mladší kategorii tým žáků z druhého ročníku ve složení: Filip Hovorka, David Mládek, Sofie Šímová, Marek Petr a Lukáš Kápar. I když úplní nováčci, přesto se do této prestižní soutěže zapojili s velkou chutí a odvahou. Soutěž byla rozdělena na dvě kola. V prvním kole přes sociální síť tým plnil dva měsíce osm zadaných úkolů jak hasičských, tak i policejních. Nebyly vůbec jednoduché.  U hasičských úkolů jsme museli vyhledat zadaná rizika v zimním období, určit nesprávné chování v přírodě, vypracovat postup záchrany tonoucího z ledu, určit správná čísla tísňového volání, vymyslet ke každému číslu tísňového volání básničku, umět se orientovat v mapě, znát topografické značky, nechyběla ani znalost jednoduchých hasebních prostředků, určování hasicích přístrojů podle třídy požárů, umět se chovat při mimořádných událostech.

Policejní úkoly byly také těžké, rozpoznat správně policejní technické prostředky, určit k čemu je policisté používají, stát se na chvíli detektivy a vymyslet příběh na téma zloděj ve škole s usvědčeným pachatelem, kde se hodnotila zajímavá zápletka, vyrobit vlastní puzzle, na kterém bude nakresleno policejní auto. Zadané úkoly jsme se snažili vždy splnit co nejlépe na plný počet bodů. Chtěli jsme postoupit do II. kola.

   2. května 2019 byly vyhlášeny výsledky. V prvním kole se tým Borovanští Soptíci, v mladší kategorii umístil na 1. místě s maximálním počtem 800 bodů, ze 41 přihlášených týmů. Musíme podotknout – výborný výsledek v tak velké konkurenci. Získali jsme tím postup do II. kola na hasičskou stanici.

23. května 2019 se konalo finálové kolo na centrální stanici Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Českých Budějovicích. Počasí nám moc nepřálo, přes den mírně pršelo. Šest týmů v mladší kategorii a sedm ve starší kategorii z celého jihočeského kraje, kteří postoupili, se mezi sebou utkali.  V našem týmu vládla dobrá a bojovná nálada. Soutěž probíhala v duchu opravdového zásahu hasičů - od přijetí tísňového volání a vyslání jednotek přímo k zásahu na Operačním a informačním středisku HZS Jihočeského kraje, přes jízdu k zásahu v opravdovém zásahovém voze až po vlastní zásah. A jelikož všichni soutěžící byli chvíli hasiči a chvíli policisté, museli kromě pěti povinných hasičských stanovišť absolvovat i tři stanoviště policejní. Družstva například prošla fyzickými testy, které jsou součástí policejního i hasičského přijímacího řízení, nebo pracovala jako detektivové. Mimo soutěž si pak děti mohly zaskákat na nafukovacím hasičském autě, mohly si vyzkoušet první pomoc ve stánku zdravotnické záchranné služby nebo si prohlédnout nejnovější policejní vozy. Odpoledne následovalo vyhlášení výsledků. Borovanští Soptíci ve druhém kole obsadili pěkné 5. místo. Chtěla bych je moc pochválit, protože konkurence byla veliká. V mladší kategorii náš tým byl nejmladší a vlastně poprvé, zatím sbíral zkušenosti. Přesto Soptíci bojovali ze všech sil, i když úkoly byly hodně těžké. I za páté místo obdržel každý člen velmi pěkné ceny. Příští rok se přihlásíme určitě znovu.  Našim tajným přáním je, získat nějakou medaili. Chtěla bych poděkovat všem rodičům dětí z našeho týmu za aktivní pomoc při plnění úkolů přes sociální síť. Zvláště děkuji Mgr. Karlu Machtovi, odbornému poradci přes požární tématiku a Jiřímu Hovorkovi, odbornému poradci přes policejní oblast. Zvláštní poděkování patří Sboru dobrovolných hasičů Borovany za sponzorský dar, starosta sboru Bc. Lukáš Macht zařídil nová trička pro náš tým. Po celou dobu našeho závodu nás doprovázela Jihočeská televize. Záznam Mladého záchranáře byl odvysílán v neděli 26.5. Těšíme se na další ročník. 

                                                                                                          Za tým Borovanští Soptíci

                                                                                                              Milena Machtová

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany