Základní škola Borovany - Škola pro život

„Mladý záchranář – hasičem v akci“

25.05.2014 16:57

Myslíte si, že být hasičem je jednoduché, a že jím může být každý? To se přesvědčily na vlastní kůži tři pětičlenné týmy, jeden ve starší karegorii – Hasiči Borovany a dva v mladší kategorii ze školních družin IV.A a IV.B – Borovanští Zažehávači a Borovanští Soptíci, naší základní školy. Všechny týmy měly jedinečnou šanci vyzkoušet si vše, co ke svému povolání potřebuje znát a umět dobrý hasič.  Soutěž, organizoval ji Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, probíhala několik měsíců ve dvou kolech. První kolo probíhalo formou plnění úkolů a testů prostřednictvím internetové komunikace sociální sítě FACEBOOK. Zde týmy zábavnou formou získávaly základní znalosti a dovednosti potřebné k zvládání běžných rizikových situací (hrozeb každodenního života) i mimořádných událostí. Úkoly byly plněny v omezeném čase. Za každý splněný úkol získávaly soutěžní týmy body, které se v průběhu soutěže sčítaly.  Do II. kola se probojoval tým ŠD IV.B -  Borovanští Soptíci ve složení: Tomáš Vacek, Klára Votrubová, Táňa Toušková, Pavla Burdová, Lucie Valentová.

Borovanští Soptíci se zúčastnili krajského kola ve středu 21. května 2014 v Českých Budějovicích přímo na centrální stanici Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje.
Druhé kolo bylo velmi náročné. Náš soutěžní tým spolu s dalšími jedenácti týmy plnil 8 disciplín, které jsme se dozvěděli přímo na místě.  Každý soutěžní tým měl odborný dohled, doprovázel ho jeden skutečný hasič z povolání. Jednotlivá stanoviště prověřovala fyzické i teoretické znalosti o požární ochraně. Samotná soutěž začala na operačním středisku, kde děti dostaly mapu, krátké informace o simulovaném požáru, celou situaci musely vyhodnotit, ohlásit požár a vyhlásit poplach pro výjezdovou jednotku. Další disciplína byla velice atraktivní. Překonat lanovou lávku nebyl pro nikoho žádný problém, ale pak náš tým čekal protiplynový výcvikový polygon. Zde celé družstvo muselo ve tmě, za blikajících červených světel, houkání sirény a podmanivé hudby ze seriálu Akta X, zdolat překážkovou dráhu v drátěné kleci. Odtud si někteří odnesli pořádné modřiny. Zde se totiž hodnotila rychlost, obratnost a sehranost celého týmu. Potom následovala návštěva tiskového střediska, kde museli Soptíci vytvořit tiskovou zprávu ze vzniklé mimořádné události o požáru, a pak před kamerou si zahrát na reportéra a informovat širokou veřejnost. Z dalších soutěžních disciplín musel tým vyšetřovat příčiny požárů, rozpoznat třídy požárů a přiřadit k nim odpovídající hasicí přístroje, stříkat hasičskou džberovou stříkačkou na terč, obléci se do protichemického obleku a zkoumat zamořenou půdu, určit názvy bezpečnostních tabulek chemických látek, najít v místnosti ty správné věci a sbalit je do evakuačního zavazadla. Za všechny úkoly získávali body. Mimo soutěž si všichni zastříleli ze vzduchovky, mohli si vyzkoušet výstroj a výzbroj hasičů, prozkoumat hasičskou techniku. V závěru jsme se podívali, jak opravdový výjezd hasičů vypadá. V celkovém hodnocení se Borovanští Soptíci neztratili. V krajském kole obsadili krásné 3. místo, (druhé místo jim uteklo pouze o dva body). Získali pohár, bronzové medaile, diplomy a spoustu krásných cen. Celý soutěžní tým se chce této náročné soutěže zúčastnit i příští rok. Nezbývá nic jiného, než jim držet pěsti, aby znovu uspěli.

                                                                                                              Milena Machtová

Fotoreportáž: zsbo.rajce.idnes.cz/Mlady_zachranar_-_hasicem_v_akci

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany