Základní škola Borovany - Škola pro život

Mladý Demosthenes

20.05.2019 07:43

Dne 6. května se v základní škole uskutečnilo školní kolo soutěže v mluveném projevu Mladý Demosthenes. Tato celostátní soutěž je zaměřena na ověřování a zdokonalování komunikačních dovedností žáků II. stupně základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Jméno dostala podle významného antického řečníka.

Úkolem každého řečníka je předvést několikaminutový monolog na libovolné téma. Naši žáci hovořili o sportu, o dovolené, ale také např. o historii mučení. Všechny příspěvky byly velmi zajímavé.

Výsledky soutěže:

1. kategorie – bez umístění

2. kategorie: 1. místo Klára Votrubová 9. B

                     2. místo Tereza Petříková, Šárka Škopková 8. B

                      3. místo Matěj Váňa 9. A

Všem zúčastněným děkujeme a vítězům blahopřejeme. Těšíme se na setkání s našimi „řečníky“ opět za rok.

                                                                                                Zdena Salcerová      

 

 

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany