Základní škola Borovany - Škola pro život

Mladý Demosthenes

08.12.2016 09:21

Cílem celostátní soutěže v umění komunikace je mimo jiné porovnávání komunikačních dovedností žáků II. stupně základních škol. Účastníme se jí již několik let. Soutěží se v monologu na libovolné téma, porota hodnotí zpracování tématu, techniku práce s hlasem, využití jazykových prostředků, neverbální komunikaci a celkový dojem.

            Letošní školní kolo bylo zcela v režii žáků 6. a 7. tříd. Přestože jejich výkony byly velmi vyrovnané, bylo třeba vybrat ty nejlepší řečníky. Byli to Klára Chmeňová ze 7. A na 3. místě, Zuzana Kozáková ze 6. B a Tomáš Vacek ze 7. B na druhém místě, vítězství si odnesla Klára Votrubová ze 7. B. Jediným zástupcem II. kategorie byl David Janoška z 9. A.

            Vítězům blahopřejeme a věříme, že budou sbírat další zkušenosti, aby v příštích letech mohli naši školu reprezentovat v regionálním kole.

                                                                                                                                    Zdena Salcerová

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany