Základní škola Borovany - Škola pro život

MD ŠOK se opět představilo veřejnosti

13.06.2019 09:06

Maňáskové divadlo ŠOK ZŠ Borovany uvedlo v úterý 11. června 2019 jako svou premiéru komediální pohádku „O neposlušných kůzlátkách, tak trochu jinak.“ Představení děti sehrály pro své rodiče a příbuzné. Svým odhodláním pro hru všichni dokázali pobavit diváky. Ohlasy na pohádku jsou velmi příznivé.

Po náročné druhé sezóně si všichni malí herci zaslouží odpočinek. V září pohádku odehrajeme pro Mateřskou školu Borovany a pro kamarády ze školních družin. Pak ji znovu uvedeme pro širokou veřejnost na podzim na 2. ročníku borovanského OBDIVFESTU 2019. Po představení přišlo na řadu pasování nováčků, kteří po celý rok pracovali v kroužku. Byli přijati do „Řádu hereckého“ a tím se z nich stali ochotničtí herci. Do našeho FANKLUBU byl přijat i nejmladší člen našeho divadla Marcel Grussmann, syn paní vychovatelky Věry Weisfeitové, jako fanoušek divadla ŠOK.

Druhá sezóna našeho maňáskového divadla je ukončena. Sluší se na závěr poděkovat: Městu Borovany a ZŠ Borovany za trvalou podporu našeho MD ŠOK, p. Lence Polívkové naší dvorní fotografce, Mgr. Janu Nýdlovi za pořízení videonahrávky z vystoupení, Ing. Petrovi Machtovi za střih hudby, Haně Adamcové ml., která nastoupila v průběhu roku do funkce uměleckého asistenta a pomáhá nám zvládnout celý dvacetišestičlenný soubor dětských herců. Dále p. Haně Tomáškové za sponzorské odměny pro děti a manželům Adamcovým za uměleckou pomoc. Nakonec pak Mgr. Karlovi Machtovi, manažerovi divadla ŠOK, který nám pomáhá naše bláznivé nápady uskutečnit (mnohdy i nemožné). Pak ještě všem příznivcům, kteří nám poskytují jakoukoliv pomoc. Děkujeme.

Přejeme krásné letní prázdniny všem.                                           

                                                                                               M.Machtová a Bc.V. Weisfeitová

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany