Základní škola Borovany - Škola pro život

Když se daří, tak se daří…..

07.05.2018 09:16

    Není úplně obvyklé, když má škola tak mimořádně nadaného žáka, který sbírá v nejrůznějších soutěžích řadu ocenění. V tomto školním roce je to Martin Červený - nenápadný, velmi skromný deváťák, který skvělým způsobem reprezentuje naši školu. Vyniká snad ve všem, co jen trochu souvisí s matematikou a přírodními vědami:

    24.1.2018 pomyslnou zlatou medaili a 1. místo naší škole vybojoval Martin Červený

v okresním kole matematické olympiády. 27.3.2018 pokračovalo krajské kolo, kde v silné konkurenci víceletých gymnázií své prvenství obhájil.

    4.4.2018 se konalo okresní kolo fyzikální olympiády kategorie E. Tato soutěž je určena pro žáky 9. ročníku ZŠ a jim odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Martin opět obsadil    1. místo a postoupil do krajského kola FO, které proběhlo 27.4.2018. I zde dosáhl velkého úspěchu – krásné 3. místo.

    V celorepublikové soutěži „Mladý chemik“, která se skládala ze tří kol a zapojilo se do ní 336 dětí ze 121 škol získal Martin celkové 9. místo.

    Martinovi blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy.

                                  Iveta Červenková a Pavlína Červená

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany