Základní škola Borovany - Škola pro život

Jednání školské rady

05.03.2011 08:57

Dne 16. března se koná od 17.00 hodin zasedání školské rady. Hlavní programem jednání je zpráva o hospodaření v roce 2010.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany