Základní škola Borovany - Škola pro život

Jeden svět na školách – Příběhy bezpráví

05.12.2017 12:31

    Naše škola se v letošním školním roce zapojila do projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách, během něhož se na stovkách českých základních a středních škol konají filmové projekce a besedy s pamětníky. Žáci tak mají možnost seznámit se s moderními československými dějinami prostřednictvím příběhů lidí, kteří „to“ zažili a kteří si svým způsobem prošli totalitním bezprávím. První prosincový den se naši deváťáci nejprve seznámili s organizací Jeden svět na školách, která tento projekt každoročně pořádá. Poté zhlédli dokumentární film o Františku Wiendlovi, kterému se totalitní režim na počátku 50. let 20. století „odvděčil“ za dlouholetou protifašistickou činnost osmnáctiletým trestem vězení. V klatovském monstrprocesu byl poté s dalšími odbojáři odsouzen za poválečné převádění lidí přes hranice. Poslední částí našeho programu bylo povídání bývalého ředitele naší školy pana Chrástky, který žákům přiblížil totalitní dobu na Borovansku. Zmínil se také o členech své rodiny, kteří byli dobou totality zasaženi. Tímto bychom chtěli ještě jednou panu Chrástkovi poděkovat za to, že žáci prostřednictvím jeho vyprávění mohli objevit nové příběhy z nedávné minulosti, které by neměly být zapomenuty.

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany