Základní škola Borovany - Škola pro život

Jak se stát konstruktérem a programátorem robotů už od první třídy

02.03.2018 13:33

Od září loňského roku probíhá na naší Základní škole v Borovanech kroužek robotiky. Již od prvních měsíců svého fungování se stal kroužek velmi oblíbeným. Náplní jednotlivých schůzek klubu robotiky je totiž práce se stavebnicí LEGO WeDo 2.0, která je pro děti velmi atraktivní. Práce se stavebnicí se stává pro žáky ještě mnohem zábavnější ve chvíli, kdy si můžou svého legového robota rozpohybovat pomocí počítačového programu. Součástí postaveného robota je totiž bluetooth zdroj, pomocí kterého je pak robot s programem propojen. Síla a rychlost pohybu postaveného předmětu už pak závisí pouze na fantazii žáků.

Motorická práce s legem je pro děti přirozenou činností a oblíbenou zábavou. Díky tomu nemají žáci při sestavování jednotlivých robotů žádné větší potíže. Celého robota si poskládají pomocí jednoduchého obrázkového návodu, který je součástí počítačového programu. Skládat si mohou samozřejmě také podle své fantazie. Jen je potřeba stavbu robota promyslet do detailu tak, aby byl po naprogramování schopný pohybu. Ve chvíli, kdy žáci svého robota dostaví, propojí stavebnici s počítačovým programem. K tomu jim postačí spuštění bluetooth zdroje, který je nutno zakomponovat do robota. V počítači pak pouze potvrdí navázání vzájemné komunikace programu se stavebnicí.

Software sloužící k programování pohybu robota je velmi jednoduchý a přehledný. V programu žáci nepracují s písmeny ani s čísly, vedou je pouze obrázky a motivační videa nahraná v programu. Druhy jednotlivých příkazů, které žáci robotovi zadávají, jsou rozlišeny barvami a obrázky. Tyto obrázky znázorňují požadovaný pohyb. Díky tomu mohou stavebnici ovládat také žáci prvního ročníku, kteří ještě neumí číst. Obrázky si žáci poskládají za sebou podle svých představ a to jednoduchým tažením prstu po dotykovém monitoru. Pak už jen stačí nastavený program v počítači spustit a pozorovat svého robota v pohybu. Celým programem žáky provází dvě postavičky z lega, které dané téma a problematiku žákům zprostředkovávají prostřednictvím krátkých naučných a zábavných videí.

Stavebnice u žáků mladšího školního věku rozvíjí nejen fantazii, ale i logické myšlení. Zároveň se žáci zdokonalují v oblasti informačních technologií. Díky práci ve dvojicích se také učí vzájemné spolupráci. Navíc si děti během schůzky kroužku robotiky užijí velkou legraci. Proto věříme, že i nadále bude mít kroužek robotiky na naší škole velký úspěch.

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Klub_robotiky

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany