Základní škola Borovany - Škola pro život

Jak funguje městský úřad

20.05.2019 07:36

Jarní náplní učiva Občanské výchovy v 6. ročníku je mimo jiné učivo o chodu města. A kde jinde by se měli žáci seznámit s chodem naší obce, než přímo na městském úřadě a přímo s osobou nejpovolanější, panem starostou. V průběhu návštěvy městského úřadu měli žáci možnost prohlédnout si kancelář starosty města, obřadní síň i zasedací místnost. Vyslechli si zajímavé informace o řízení celého města, o fungování úřadu nebo o aktuálně probíhajících akcích, opravách apod.

Pro žáky byla jistě velmi zajímavá poslední část prohlídky, kdy zasedli ke stolu v zasedací místnosti a na chvíli si vyzkoušeli role zastupitelů. Pan starosta zahájil jednání zastupitelstva a předložil mladým „zastupitelům“ návrh realizace výstavby domu na náměstí. Žáci diskutovali a hlasovali o tom, co by se jim v tomto domě líbilo mít, padaly návrhy jako pekárna, zrmzlinárna, muzeum či cukrárna, tak uvidíme... :-). Kromě zajímavého zážitku si žáci odnesli i malou „městskou“ pozornost a my tímto děkujeme panu starostovi za milé přijetí a čas, který nám věnoval.

                                               M. Kopúnová, K. Hrušková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany