Základní škola Borovany - Škola pro život

Interaktivní vyučování

19.10.2012 09:36

Po návratu z prázdnin na žáky čekaly nejen hezky připravené třídy od paní učitelek, ale i nové interaktivní tabule, které jsou v polovině tříd na 1. stupni naší školy. Někteří z žáků v hodinách informatiky na těchto tabulích již pracovali, ale pro mnohé je to zcela nový způsob práce.

           Co to je interaktivní dotyková tabule SMART?

           Interaktivní tabule SMART Board je velká odolná zobrazovací plocha reagující na dotyk, propojená s počítačem vybaveným příslušným softwarem. Obraz z počítače je pomocí datového projektoru přenášen na tabuli a vy můžete jednoduše pouhým dotykem na povrchu tabule ovládat počítačové aplikace a psát poznámky či kreslit. Psát a kreslit můžete buď přímo prstem, nebo popisovačem.

          Když je interaktivní tabule správně zapojená do výuky je vyučování skutečně pestré, plně rozvíjí a stimuluje nejen tvořivost žáků, ale i učitelů. Žákům přináší více zábavy a interaktivity do vyučování. Učitelům přináší možnost, jak snadno udělat jejich hodiny zajímavější a snadno zapamatovatelné.

          Na tabulích se pracuje velice zábavnou formou, která děti opravdu zaujme a motivuje k získávání dalších vědomostí a dovedností. Nemůže však zcela nahradit klasický způsob výuky, ale příjemně zpestřit vyučování.

                                                                                        Mgr. P. Plchová, Mgr. D. Čeňková

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany