Základní škola Borovany - Škola pro život

Informace o závěru školního roku 2020/2021

18.06.2021 10:03

Dne 30. června bude vyučování zakončeno v 9.30 hodin. Výdej obědů bude zahájen ihned po vyučování. V tento den mohou školní družiny a školní klub využít i nepřihlášení žáci 1. stupně.

Ve dnech 28. a 29. června probíhají třídnické práce a další aktivity, o kterých v případě nutnosti podají informaci třídní učitelé. O časech zakončení vyučování v těchto dnech a na začátku příštího školního roku budou zákonní zástupci informováni prostřednictvím žákovské knížky.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany