Základní škola Borovany - Škola pro život

Hurá do pravěku!

16.04.2018 13:34

Právě s tímto heslem žáci čtvrtých tříd po návratu z velikonočních prázdnin vyrazili na exkurzi do Českých Budějovic.

Čekal nás zajímavý den. V plánu jsme měli návštěvu Vodárenské věže a výukový program o době kamenné v Jihočeském muzeu z projektu Archeologické muzejní kufříky. U Vodárenské věže jsme se sešli s paní průvodkyní, která nám velice poutavě povyprávěla o tom, jak se postupem času lidé naučili pečovat o vodní zdroje a jak zdokonalovali jejich využívání. K tomu, abychom si uměli historickou situaci dobře představit, nám pomohla animace, jež nás provázela celou prohlídkou. V nejvyšší části věže jsme stáli přímo pod nádrží, která dlouhá léta zásobovala České Budějovice vodou. V Jihočeském muzeu jsme se přenesli až do doby kamenné, kdy lidé byli lovci a sběrači. Ukázali jsme si nástroje a materiály využívané na počátku lidské společnosti. Všechno jsme si mohli „osahat a vyzkoušet“. Obě části exkurze se nám moc líbily a obohatily naše dosavadní znalosti ze školy o další zajímavé informace.

                                       Za 4. A a 4. B Mgr. Romana Němečková a Mgr. Kateřina Hrušková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany