Základní škola Borovany - Škola pro život

Exkurze čtvrtých tříd

20.05.2019 07:41

     Dne 24. dubna jsme se vypravili do Č. Budějovic. Nejprve jsme navštívili Jihočeské muzeum. Paní lektorka nás uvedla do učebny, kde probíhal celý výukový program na téma „Život v době železné“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavostí o této době. Lektorka nám ukázala mnoho nástrojů z této doby, mohli jsme si je vzít do ruky a prohlédnout. Některé nás velmi překvapily. Co naši předci vše vymysleli a vytvořili před mnoha staletími! Na závěr jsme dostali pracovní list s otázkami, které jsme vypracovali.

     Naše další kroky vedly k Vodárenské věži. Celou dobu zde nás provázel pan Bartoška, který uměl poutavě vyprávět o historii věže. Vodárenská věž byla dříve používána k zásobování města vodou, nejprve jen užitkovou, později i pitnou. V průběhu prohlídky věže se prolínalo vyprávění pana lektora s krátkými animovanými filmy. Kdy a hlavně proč byla postavena, jak se v průběhu let měnila. Ke konci exkurze jsme směli navštívit také bývalý vodojem, zde jsme zhlédli film o koloběhu vody v přírodě.

     Oba programy se nám moc líbily.

Žáci ze 4. A

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany