Základní škola Borovany - Škola pro život

Environmentální exkurze

11.10.2017 11:29

Jako již v předešlých letech se i letos naši deváťáci, kteří navštěvují volitelný předmět Praktika z přírodopisu a chemie, vypravili na exkurzi do firmy Marius Pedersen a. s. do Růžova. Program byl rozdělen do dvou bloků. V rámci teoretické části jsme se dozvěděli, jakým způsobem nakládat s různými druhy odpadů, s možností recyklace a se stavem životního prostředí. Druhá, praktická část byla zaměřena na prohlídku areálu sběrného dvora a třídící linky. V dnešní době je problematika odpadů označována jako jeden z globálních problémů, proto považujeme za velmi důležité naše žáky vzdělávat a vést ke správnému nakládání s odpady.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany