Základní škola Borovany - Škola pro život

Elektronická žákovská knížka

14.10.2009 21:25

Zahájeno naplňování daty elektronické žákovské knížky. Odeslány přístupové údaje vyučujícím.

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany