Základní škola Borovany - Škola pro život

Deváťáci na radnici?

13.10.2017 14:41

V rámci předmětu občanská a rodinná výchova vyrazili žáci a žákyně devátých ročníků na exkurzi do borovanské radnice. Protože zářijovým plánem v občanské výchově bylo téma občan a obec, práva a povinnosti občanů a vyřizování na úřadu, šli jsme se v říjnu přesvědčit o tom, jaké složky a lidé na radnici pracují, s jakými problémy se mohou na zaměstnance radnice obrátit či jaké administrativní úkony mohou na městském úřadě jako občané České republiky vyřizovat.

Průvodcování se ujal sám pan starosta Ing. Petr Jenkner, který nás provedl kancelářemi, zasedací místností a obřadní síní. V každém z míst nás seznámil s různými částmi radnice a přiblížil žákům v praxi řadu pojmů, se kterými se seznámili v hodinách občanské výchovy.  Například se žáci dozvěděli, jak vzniká obecní zastupitelstvo, obecní rada nebo jak dojde k volbě starosty. Dále nám přiblížil, jak se sestavuje rozpočet města, do kterého je třeba zahrnout i osady, které k městu patří. Představil žákům pracovníky města a jejich funkce a mnoho dalších užitečných informací.

Pan starosta také pomohl chlapcům i dívkám rozlišit pojem město a městský úřad. Vědí, které záležitosti mohou na místním městském úřadu vyřizovat, například kam si brzy půjdou vyzvednout občanské průkazy.

Řadu dětí zajímalo, jaké náklady město vynaložilo na různé opravy nebo nová školní okna, ale největší radost měli žáci z prezentace o rekonstrukci klášterních budov, které se stanou novým zázemím pro vyhlášenou borovanskou Peklománii a Divadelní klub. Určitě už se těší na pekelnou skluzavku!

Ráda bych poděkovala panu starostovi za čas, který si na nás ve svém zajisté plném programu našel, a paní Lence Bartizalové, která pro naše deváťáky exkurzi s panem starostou zajistila.

                                                                                              Mgr. Aneta Červenková

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany