Základní škola Borovany - Škola pro život

Dětské maňáskové divadlo ŠOK

13.06.2018 10:04

Dětské maňáskové divadlo ŠOK Základní školy v Borovanech, se koncem května, představilo s úplně novou pohádkou Tři prasátka. První představení, dá se říci premiéra, byla sehrána v úterý 29. května v podvečer pro rodiče, hosty a všechny příznivce. Další dvě představení malí herci zahráli u příležitosti Mezinárodního dne dětí pro Mateřskou školu Borovany a školní družiny ZŠ Borovany. Všechna vystoupení jsme sehráli v hasičské zbrojnici v Borovanech. Pohádka, i když každé představení je originál, sklidila velký úspěch u diváků všech věkových kategorií. Malí herci předvedli maximální výkony. Nechybělo ani občerstvení pro rodiče, kde děti podávaly kávu, čtyři druhy limonád, které moc chutnaly, dále popcorn a perníčky – prasátka.

Začátkem června, bylo pro malé herce přichystáno jedno velké překvapení. Celý soubor ŠOK byl pozván do malovaného sálu zámku v Borovanech, kde proběhlo slavnostní pasování herců do „Řádu hereckého“. Děti pasoval samotný borovanský král s královnou. Nejdříve královna přečetla slavnostní slib. Pak následovalo vlastní pasování.  Každý člen musel pokleknout na podložku před krále a říci: „Tak slibuji!“ Potom byl mečem v rukou krále pasován do „Řádu hereckého.“ Každý pasovaný herec získal Pasovací listinu a drobnou odměnu. Nakonec král s královnou děti pozvali na královskou hostinu. 

Z vystoupení a ze slavnostního ceremoniálu jsme uspořádali malou výstavku fotografií, které si můžete po celé léto prohlédnout na chodbě Zámku v Borovanech.

Jménem maňáskového divadla ŠOK bychom chtěly poděkovat paní Hance Adamcové, která nám sponzorským darem připravila 4 druhy koncentrátů pro limonády,  MŠ Borovany za odměny pro děti, panu ředitelovi ZŠ Borovany Mgr. Lubošovi Laczkovi za poskytnutí  finančního daru pro uspořádání královské hostiny, paní Lence Polívkové, naší dvorní fotografce, která nám vždy pořídí fotografie z našich vystoupení, manželům Nýdlovým za sponzorskou odměnu pro děti (zmrzlina byla výborná!),  paní Hance Tomáškové za odměny pro děti, kulturnímu oddělení Města Borovany – paní Heleně Gráfové za trvalou propagační a materiální pomoc, Bc. Magdaleně Hluštíkové za trvalou podporu našeho divadélka, paní Kláře Hruškové za propagační pomoc, Mgr. Janu Nýdlovi a Jakubovi Nýdlovi za natáčení našich představení a slavnostního ceremoniálu, zhotovení DVD. Dále Mgr. Karlovi Machtovi, našemu manažerovi, bez kterého by to prostě nešlo. Děkujeme dalším nejmenovaným hodným lidičkám, kteří nám ochotně pomáhají kdykoliv je oslovíme.  Teď naše malé ochotnické herce čekají letní prázdniny.  Ovšem slibujeme, že hned v září začneme zase pilně pracovat. Čeká nás další nabitá divadelní sezóna.

 

                                                            Milena Machtová, Bc. Věra Weisfeitová

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany