Základní škola Borovany - Škola pro život

Den se skřítkem Dopraváčkem

24.06.2011 12:18

Celoroční projekt  zaměřený na bezpečné chování dětí v dopravním prostředí ukončil den plný dopravních situací a kvízů.

            Ze žáků 5. ročníků se stali dopravní instruktoři, kteří si pro své mladší spolužáky připravili testy a přezkoušeli jejich vědomosti na stanovištích v zámeckém parku. Za správné odpovědi mohla každá pracovní skupina sbírat body a dosáhnout co nejlepšího umístění.

           Nezapomněli jsme ani na praktické dovednosti, proto jsme i letos připravili jízdu zručnosti na kolech a koloběžkách. Zde děti překonávaly připravené překážky, trénovaly soustředění a přesnost.

            Den se skřítkem Dopraváčkem nebyl pouze hrou a zábavou, ale rozvíjel i základní dovednosti, schopnost komunikovat, přínos vědomostí a uvědomění si hodnoty života a zdraví člověka.

                                                      Mgr.D. Čeňková, Mgr. P. Plchová

 

Fotoreportáž: zsbo.rajce.idnes.cz/Dopravni_den

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany