Základní škola Borovany - Škola pro život

Dějepisná olympiáda

16.02.2023 13:43

Koncem roku proběhla na borovanské základní škole již tradiční dějepisná olympiáda pro žáky 8. a 9. ročníku, jež se letos zaměřila na dějiny po 2. světové válce. Našeho školního kola se zúčastnilo celkem 34 mladých historiků a 19 z nich se stalo úspěšnými řešiteli. Tento skvělý výsledek mě těší zejména proto, že toto téma je probíráno až ve 2. pololetí 9. ročníku a žáci zde uplatnili různé metody práce s historickými prameny, kritické myšlení a hledání souvislostí.

Do okresního kola, které se uskutečnilo koncem ledna v Českých Budějovicích, byla tedy s nejvyšším bodovým ziskem – 54 bodů z možných 60 vyslána Marie Klímová z 9. A. Zde opět podala nadprůměrný výkon, zařadila se mezi úspěšné řešitele a skvěle reprezentovala nejen sebe, ale i borovanskou školu. Marii gratuluji a přeji nejen jí, ale i ostatním účastníkům, aby jejich zájem o historii i nadále přetrval.

Mgr. Michaela Pešková

 

© Double L-art

Základní škola Borovany