Základní škola Borovany - Škola pro život

Další zkoušky CAMBRIDGE za námi

17.06.2016 15:03

Žáci šestého a sedmého ročníku se od října 2015 poctivě připravovali na zkoušky z anglického jazyka. V letošním školním roce byly otevřeny kroužky pro úrovně Starters (začátečníci), na kterou se připravovalo šestnáct žáků, a Movers (pokročilí), kam se přihlásilo čtrnáct žáků.  Žáci se sedm a půl měsíce věnovali studiu nové slovní zásoby a gramatiky, protože zkoušky se skládají ze tří částí: Reading and Writing (písemná část), Listening (poslechová část) a Speaking (konverzace s rodilým mluvčím).

Termín zkoušky byl stanoven na 17. května 2016. Díky spolupráci s Britským centrem v Českých Budějovicích a vysokému zájmu o anglický jazyk ze strany žáků a rodičů, se i letošní zkoušky konaly v naší škole. Na průběh zkoušek dohlížela ředitelka Britského centra, PhDr. Ivana Šamalíková, a konverzaci se zkoušenými žáky vedl Steve Riley. Protože oba se zúčastnili všech ročníků zkoušek v naší škole, jsou pro děti známými tvářemi. Chlapci i dívky jsou před zkouškou nervózní, ale vždy je uklidní, když vědí, že přijede paní ředitelka a Steve.

Žáci naší školy skládali zkoušky úrovně Starters (6. ročník) a Movers (7. a 8. ročník), ale konala se i zkouška nejvyšší úrovně Flyers. Tu skládali tři žáci Základní školy Ledenice, kterým jsme poskytli zázemí a které připravovala paní učitelka Jana Dastichová. Pro zkoušky bylo vyčleněno celé dopoledne a všichni žáci si vedli přímo skvěle. Organizačně proběhly zkoušky bez jakýchkoli problémů.

 

Zkoušku STARTERS skládali:        

6.A                                                                 6.B                 

Bezemková Adéla                                          Bísek Milan

Hrmo Julius                                                    Dvořák Tomáš

Chmeňová Klára                                            Chrástka Jan

Jenkner Lukáš                                                Klínková Karolína

Kalát Petr                                                       Pytlíková Aneta

Klíma František                                              Slezáček David

Leštinová Lucie                                              Toušková Taťána

Majer David

Průcha Michal

 

Zkoušku MOVERS skládali:

7.A                                                                             7.B

Fencl Ladislav                                    Bohdalová Šárka

Mašek Lukáš                                                  Bydžovská Martina                

                                                                       Fatková Simona

                                                                       Fojtl Petr                    

                                                                      Gráf Radek

                                                                       Korandová Lenka      

                                                                       Květoň Jakub

                                                                       Kysela Vojtěch

                                                                       Nováková Nikol

8.B                                                                 Plzák Ondřej

Roděj David                                                   Zahálková Nikola

 

Zkoušku FLYERS skládali: ZŠ Ledenice

Racková Barbora

Erhart Lukáš

Jindra Adam

 

Písemné a poslechové části byly zaslány do Cambridge v Anglii, kde je vyhodnotili odborníci a výsledky zaslali během čtyř týdnů zpět. Všichni chlapci a dívky byli velice pochváleni za ústní projev při konverzaci a výkony v písemném a poslechovém projevu. V úterý 21. června 2016 se absolventi Cambridgeských zkoušek vypravili přímo do Britského centra v Českých Budějovicích, kde v 11:30 hodin došlo ke slavnostnímu předání certifikátů, kterého se zúčastnili i někteří rodiče. Paní ředitelka Šamalíková přednesla krásný projev, ve kterém vyzdvihla důležitost anglického jazyka v současné době, a potěšila děti certifikátem a obdivnými slovy chvály.  

Pevně věřím, že všichni zúčastnění jsou se svými výsledky spokojeni. Každý žák i rodič, který svého syna nebo dceru přihlásil ke zkoušce, může být pyšný, protože všichni udělali za celý školní rok pořádný kus práce. Doufám, že mezinárodní certifikát z anglického jazyka je bude motivovat k dalšímu pilnému studiu a že se budou v příštím školním roce připravovat i na další úrovně. Děkuji dětem i rodičům za spolupráci a přeji krásné prázdniny.

                                                                                              Mgr. Aneta Červenková

Fotografie: zsbo.rajce.idnes.cz/Predavani_certifikatu

 

 

© 2009 double L-art

Základní škola Borovany