Základní škola Borovany - Škola pro život

Další radost na olympiádě - i zeměpis nás baví

23.02.2023 13:02

Naše škola se již tradičně zapojila do zeměpisné olympiády pod záštitou Geografické sekce Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Školního kola se zúčastnilo 26 žáků, rozdělených do 3 soutěžních věkových kategorií (kategorie A – 6. ročník, kategorie B – 7. ročník, kategorie C – 8. a 9. ročník). Všichni žáci předvedli výborné výsledky, ale do okresního kola mohl postoupit vždy jen nejlepší řešitel z každé kategorie.

V okresním kole konaném ve středu 22. 02. 2023 v DDM České Budějovice naši školu reprezentovali tito žáci: Stibor Matěj 6A, Moser Libor 7B a Janda Václav 8B. Žáci své zeměpisné vědomosti a dovednosti poměřili s dalšími 57 účastníky nejen ze základních škol, ale převážně z víceletých gymnázií. Testy byly rozděleny do 3 částí a na vypracování každé části měli řešitelé hodinovou dotaci. První část byla zaměřena na kritické myšlení, orientaci a práci s atlasem. Zeměpisné znalosti byly prověřeny v druhé části testu a třetí část byla praktická. I přes náročnost zadaných úkolů se naši žáci umístili na předních místech. Matěj obsadil 6. místo v kategorii A, Libor 8. místo v kategorii B a Vašek skončil na výborném 14. místě v konkurenci se žáky z 9. ročníků a kvarty víceletých gymnázií.

Na úspěšné řešitele jsme náležitě pyšní a velice jim gratulujeme.

 

Mgr. Dominika Nováková

 

© Double L-art

Základní škola Borovany